Obchod s komoditami – Výkup, zpracování a prodej zem. komodit

NABÍZENÉ VÝKUPNÍ CENY OBILOVIN A OLEJNIN 2015

Výkupní ceny obilovin

Místo dodání: Dynín Trhové Sviny
Pšenice – krmná 3800,- Kč/t 3800,- Kč/t
Ječmen – krmný 3400,- Kč/t 3400,- Kč/t
Tritikale 3600,- Kč/t 3600,- Kč/t

Ostatní dle dohody, ceny pro zboží v kvalitě dle příslušné ČSN.
V případě potřeby kontaktujte prosím: Ing. Bohumíra Slípku,
tel.: 731 544 107


Na spolupráci se s Vámi těší:
Ing. Bohumír Slípka   731 544 107